Zdjęcia do dokumentów

Wyrabianie dokumentów wiąże się z obowiązkiem dostarczenia swoich aktualnych zdjęć. Wymagania dotyczące fotografii są różne w zależności od tego, który dokument należy wyrobić.

Zdjęcia do dokumentów wyrabiane są w ciągu 15 minut.

Zdjęcia do dowodu osobistego, paszportu i wizy mają charakter biometryczny i wybór ujęcia należy do fotografa. Do pozostałych dokumentów wybór zostawiamy klientowi.