P.P.H.U. FOTO-RAMA
Elwira Skrzeszewska
ul. Pomorska 1A
85-046 Bydgoszcz